//////

Zwiększyły się środki na badania i na naukę w ogóle, cho­ciaż w dalszym ciągu nie były one wystarczające. W la­tach 1951—1960 nakłady na naukę stanowiły około 0,7 proc. dochodu narodowego, tj. dwa miliardy złotych rocznie. Od roku 1960 nakłady na badania i prace rozwojowe zwiększały się przeciętnie o około 12,5 prpc. rocznie i osiągnęły w 1970 roku około 1,9 proc. dochodu narodowego (14,7 mld zł). Wyniki badań przeprowadzonych przez UNESCO wykazały, że Polskę wyprzedzało wiele krajów europejskich: ZSRR przeznaczał 2,7 proc. dochodu naro­dowego na naukę, Czechosłowacja — 2,7 proc., Francja’— 2,2 proc., Holandia — 2,3 proc. O ile wydatki na badania i prace rozwojowe w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce wynosiły (1967 r.) 10,6 dolarów, to we Francji— 47,8 doi., Wielkiej Brytanii — 45,2 doi.Jest to jeden z faktów wy­jaśniających przyczyny niedostatecznej efektywności na­szej nauki w latach sześćdziesiątych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *