//////
  • Głównym źródłem rezerw czasu pracy inżynierów jest wyeliminowa­nie prac, które nie wymagają wyższego wykształcenia technicznego (od 13 do 21 proc. ogólnego czasui pracy). Sporą oszczędność czasu można. uzyskać również przez usuwanie nie przemyślanej sprawozdawczości i nadmier­nej ilości informacji”Problem ten nie został pomyślnie rozwiązany, na. na­stępnym . bowiem, VI Kongresie Techników Polskich (1971 r.) znów środowisko naukowo-techniczne przypomi­nało: „Mimo wielokrotnego wysuwania tej’sprawy przez NOT przeprowadzone badania i obserwacje wskazują, że kadlry techniczne, a zwłaszcza inżynieryjne, nie są należy­cie wykorzystane. Niezbędne jest . przeprowadzenie, w oparciu o analizę wykorzystania ”kadr, przesunięć oso­bowych zmierzających do takiego rozmieszczenia kadr, przy którym byłyby rzeczywiście wykorzystane kwalifi­kacje każdego pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *