//////

To właśnie z tych  pięciu samodzielnych zakładów został utworzony w roku., j 1953 Instytut Podstawowych Problemów Techniki, tak za- j służony dla naszej nauki ośrodek badawczy.Zorganizowanie Polskiej Akademii Nauk było ważnym osiągnięciem pierwszego okresu w polityce naukowej; ; kończy się etap odbudowy i żywiołowego tworzenia placówek, żywiołowego, podejmowania tematyki’ badawczej, j Chaos w organizacji życia naukowego i wielokierunkowość  badań, niedostateczna bądź całkowicie nie istniejąca ko- < ordynacja prac miały zniknąć. Pojawiają się zalążki pla- j nowej struktury, organizacji i koordynacji badań oraz prac j rozwojowych. Jest to proces trudny, wymagający wielu* j wielu lat przeorywania stereotypów, zmiany, wzorów i po­staw odległych od nowoczesnej polityki naukowej. Jest to w rzeczy samej rewolucja w świadomości większości członków społeczności naukowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *