//////

Przy .tym, liczba naukowców w resorcie szkolnictwa wyższego była znacznie wyższa niż łączna liczba pracowników naukowych w pozostałych re­sortach i w PAN. W.roku 1963 średnio’na‘1 pracownika zatrudnionego w placówkach naukowo-badawczych przy­padało około .70 .tys. zł (bez.nakładów inwestycyjnych, ale wraz z wynagrodzeniem , za pracę). Średnia płaca perso­nelów instytutach kształtowałaisię w wysokości 2700 zł miesięcznie. Analizy wykazały wówczas, że wydatki poza wynagrodzeniem wynosiły przeciętnie 1,16 wartości wyna­grodzenia *; wskaźnik ten był znacznie niższy niż w .instytutach zagranicznych. Znaczny wzrost kadry naukowej nie wpłynął na popra­wę sytuacji kadrowej w placówkach podległych resortom gospodarczym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *