//////

Czyli, zgodniej poglądem części naukowców, zadaniem państwa nife jest sterowanie rozwojem nauki, określariie uczonym kierunków działalności badawcżej, lecz jedynie stwarzanie warunków do maksymalnego wzrostu badań, . odpowiednio’do potrzeb poszczególnych dyscyplin.    Autonomiczność nauki nie jest ideą wszystkich naukow­ców. Profesor historii nauki w Yale Uniyersity,D;, J. de Solla Price, nie domaga się niezależności dla,nauki, ale’ uznaję, że ingerencja państwa jest silą rzeczy ograniczona.. Światowy system nauki rozwija się zatem poza ową inge­rencją, według immanentnych praw własnej ewolucji. Do­wody? Chociażby, mechanizmy dyfuzji informacji-naukowej w skali świata’, czy. też procesy migracji‘badaczy. Istnieje zatem pogląd, że pewne zjawiska zachodzące wewnątrz. społeczności naukowej są uniezależnione od oddziaływań polityki poszczególnych’ krajów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *