//////

Na II Krajowej Konferencji PZPR stwierdzono, iż nie^ zbędne jest zwiększenie udziału krajowego potencjału nau- kowo-technicznego w tworzeniu nowych konstrukcji i roz­wiązań technologicznych, że integralną częścią’ polityki naukowo-technicznej są zakupy licencyjnej a sprawa po­prawy efektywności, wykorzystania licencji staje się bar- ’ dzo ważna. W referacie Biura ^Politycznego podkreślono konieczność – przyspieszenia zagospodarowania _ licencji, skracania okresu ich wdlrażania i osiągania docelowych, efektów produkcyjnych. W tym celu należy, stworzyć sy­stem odpowiednich bodźców materialnych. W polityce naukowej, określonej przez II Krajową Kon­ferencję PZPR, zadaniem o dużej wadze-jest obecnie doskonalenie prac postlicencyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *