//////

W do­kumentach tych zawarte są postanowienia mające, na celu rozszerzenie wzajemnej wymiany patentów i licencji na zasadach handlowych: Wszystko to oczywiście, przyczynia się do importu licencji, które pomagają specjalistom ra­dzieckim znacznie zmniejszyć nakłady czasu i środków na budowę nowoczesnego sprzętu technicznego, w Związek Radziecki w ostatnich 15 latach zakupił wiele licencji na nowe procesy technologiczne, maszyny, urzą­dzenia i materiały. Wśród tych zachodnich technologii zna­lazła’ się metoda produkcji wysokomomentowych silników hydraulicznych włoskiej firmy „Calzoni”, zespołów hydro-, statycznych zachodnioniemieckiego towarzystwa „Hydro- matik GmbH”, silników wysokoprężnych francuskiej firmy „Societś des Etudes des Machines Thermiąues” i duń­skiej „Burmeister-Wain”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *