//////

Dla właściwego i skutecznego oczyszczania rzeki z odprowadzanych do wód dorzecza. Wisły, zanieczyszczeń kdńieczna jest budowa, 180—190 dużych i nowoczesnych oczyszczalni ścieków —..przede’.wszystkim biologicznych, ‚o łącznej przepustowości 5,5 mld m rocznie; przewiduje *się także budowę /193 . mniejszych oczyszczalni i kilka . tysięcy małych ‚ oczyszczalni ścieków (o przepustowości. mld m7r.). Studia prowadzone w ramach „Programu Wi­osła” wykazują; że nakłady inwestycyjne (do roku 2000) na budowę nowych i modernizację starych oczyszczalni ście­ków, na budowę instalacji i urządzeń odsalania wody powinny wynieść około 140 mld zł. Program’zakłada, iż docelowo wielkość przewozów ła­dunków. Wisłą osiągnie ponad 110 min t rocznie.’W roku 200.0 zatem będzie się masowo przewoziło tą drogą Wodną Węgiel—‘także z Lubelskiego Zagłębia Węglowego, piasek, żwir, różne inne materiały budowlane, rudy żelaza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *