//////

Tutaj zna­leźli się najwybitniejsi specjaliści z całego Kraju Rad. Oczywiście, nie wszystkie prace były prowadzone w pra­cowniach Instytutu. Miał on podwykonawców, ale o ich doborze decydowali kierujący programem badań — uczeni Instytutu. Na okres badań powoływano specjalne zespoły i stwarzano im właściwe warunki pracy. Taka.koordyna­cja i integracja badań o wadze ogólnopaństwowej zdała   w Związku Radzieckim egzamin kilkakrotnie. Wystarczy wspomnieć o programie kosmicznym, czy też komputero­wym.  Chciałbym uniknąć nieporozumień. U nas również obo­wiązuje zasada powoływania koordynatora, zobowiązania określonej placówki naukowej do nadzorowania całości prac. Jest to jednak innego rodzaju działalność niż w wy­padku Instytutu im. I. W. Kurczatowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *