//////

Wszelkie podziały ha młodych i,starych — moim zda­niem—-‚nie’mają właściwie żadnego uzasadnienia. Tak samo’jak na menedżerów i uczonych kierujących placów­kami. Jakie więc warunki winien spełniać kierownik za­kładu, laboratorium, instytutu czy departamentu badań ‚ i. rozwoju w ministerstwie? Musi znać zasady, polityki naukowej, mieć opanowaną wiedzę o kierowaniu pracą badawczą. Nauka o nauce jest . | już dzisiaj dziedziną obszerną. Potrzebna jest znajomość socjologii nauki, organizacji pracy badawczej, ekonomiki. j Ale to wszystko nie wystarczy. Należy mieć upodobania i i’zdolności organizatorskie. Dobrze, gdy ma je naukowiec, ; wówczas bowiem jest szansa, że pod jego „berłem” pla­cówka ‘rozkwitnie. Mało mamy jednak takich utalentowariyćh kierowników. Nie kształcimy organizatorów nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *