//////

Wśród.najpil­niejszych dla gospodarki zadań’badawczych o prioryteto­wym znaczeniu znajduje się problem wykorzystania włas­nych bogactw.naturalnych. Obecnie wydobywa się,w Pol­sce około 50i różnych kopalin, a toczna eksploatacja ,’tych surowców przekracza 350..min t. W. prognozach gospodarczych przewiduje się, że juz’.w 1980 r. wydobycie surow-* ców mineralnych osiągnie około 500 min t, a w 1990 r. dojdzie do 740 min t.* Nie można sobie wyobrazić tak znacznej eksploatacji bogactw naturalnych bez udziału, nauki, opracowania nowych, technologii, konstrukcji,usprawnienia systemów organizacji i zarządzania.Sterowanie rozwojem nauki doprowadziło do tego, że ‚ placówki badawcze i konstrukcyjno-technologiczne podję­ły się rozwiązywania wielu * zagadnień, które zadecydująo    postępie technicznym jutra i dalszej przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *