//////

Wielu uczonych, działaczy stowarzyszeń naukowo-tech- nicznych NOT od dawna postulowało konieczność integra­cji potencjału badawczego i rozwojowego. Na posiedzeniu Komisji Planowania i Koordynacji – Badań – Naukowych PAN (luty 1966 r.) prof. dr Janusz Groszkowsłd powiedział: Kapitalnym problemem, ‚który musi rozwiązać nasz .. perspektywiczny, plan rozwoju nauki polskiej — i to nie- zależnie ód przyjęcia takiej czy innej jego ogólnej koncepcji — jest odpowiednia koncentracja sil i środków. W, roku 1970 prace nad integracją wydzielonego zaple­cza naukowo-technicznego resortów gospodarczych weszły w. fazę praktycznej realizacji. Komitet Nauki i Techniki opracował, na podstawie propozycji resortów, program in­tegracji zaplecza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *