//////

 Na jeden istotny fakt chciałbym przy tym -j zwrócić uwagę: otóż symptomatyczne dla tych wszystkich. dziedzin jest to, że są one całkowicie uzależnione od nauki.    Wielkość nakładów, kadry, stan wyposażenia laboratoriów ‚ badawczych decydują o ostatecznych rezultatach osiąga­nych w tych, dziedzinach. I tak na przykład w Związku^ Radzieckim tempo wzrostu wydatków na rozwój badań,w zakresie tych .najnowocześniejszych dziedzin .w gospodarce . przekracza stopę wzrostu. ogólnych wydatków na ^ naukę, przy tym fundusze przeznaczone na prace nauko- « . wo-techniczne z. zakresu nowych źródeł energii, automaty- i zacji kompleksowej, środków transportu i tworzyw śztucznych przekraczają rocznie 40 proc.‘ogólnych dotacji na naukę. W HFN na badania nad nowymi źródłami energii, szczególnie atomowej, przeznacza się 17 proc., we Wło- ; szech — 21 proc,, Kanadzie — 23 proc., we Francji. 2 proc. środków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *