//////

Przewidywano utworzenie w tym sa­mym roku, w pierwszym etapie, 17 ośrodków badawczo- -rozwojowych – integrujących 36 dotychczas istniejących placówek. Wynikiem procesów integracyjnych było po­wstanie Centrum Naukowo-Produkcyjnego Półprzewodni­ków i Mikroelektroniki — zintegrowano .4 placówki ba- . dawcze i 4 zakłady produkcyjne zatrudniające ogółem 6300′ osób, w. tym* 2700 zajmujących się badaniami. Na początku lat siedemdziesiątych rozważane były propozycje utwo­rzenia podobnych-,, ośrodków naukowo-produkcyjnych,  ,m. in. jeśli chodzi o obrabiarki skrawające, obróbkę pla­styczną, automatykę, przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *