//////

Urzą-, dzenia te są wynikiem skoncentrowanych, zespołowych prac badawczych i rozwojowych przeprowadzonych w’ra- , mach problemu węzłowego. W rozważaniach i analizach dotyczących polityki nauko­wej zwraca uwagę znamienne dla naszego kraju zjawisko. Otóż lepiej rozwijały się nauki teoretyczne, a więc nie wy­magające kosztowniejszej i w większych ilościach aparatury i urządzeń. Szybsze zatem,było tempo rozwoju ma- ^ tematyki, – fizyki, mechaniki teoretycznej, natomiast wol­niejsze takich nauk, jak automatyka, elektronika, .chemia oraz inne nauki techniczne, wymagało to bowiem nowo­czesnej, drogiej aparatury, materiałów, surowców, odpo­wiednich zakładów doświadczalnych, stacji prób itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *