//////

Jeśli rozważamy istotę dokonujących się w obecnej dobię zmian, to nie możemy pominąć faktu, iż stanęliśmy na progu ery automatyzacji pracy umysłowej. Mamy przed sobą zadanie-(jest^to właściwie konieczność) rozwinięcia i upowszechnienia nowych generacji ma­szyn— urządzeń określanych.mianem cyborgów, aparą- tów z zakresu robotroniki. Wstąpiliśmy już w szranki ry­walizacji konstrukcyjnej, jaka będzie się zaostrzać na świecie. W Instytucie Maszyn Matematycznych został’śtworzo- ny cybernetyczny system zespołowego, w pełni zautoma­tyzowanego sterowania pracą zespołową obrabiarek;  Jest to’ technologiczna linia obróbki, w której rola robotnika sprowadza się do siedzenia w wygodnym fotelu dyspozy­tora’ i obserwowania mierników i wskaźników pracy, apa­ratury, robotronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *