//////

W czasie obrad VIII Zjazdu PZPR uznano za rzecz zasadniczą, że w latach, które nadchodzą, aktywizacja ro­dzimych źródeł postępu staje się najważniejszą naszą re­zerwą, główną narodową szansą. Podkreślono przy tym, . że musimy tworzyć ku temu odpowiednie warunki. Stąd otwarcie możliwości – ambitniejszego startu dla badań.Z prognoz wynika, że w 1990 r. w nauce, szkolnictwie wyższym i placówkach naukowo-badawczych przemysłu pracować będzie około 800 tys. osób; obecnie w tej sferze działalności zatrudnionych jest 240 tys. I jeśli w 1970 r. środowisko naukowe skupiało w-, naszym kraju 2,1 proc. ‚ ogółu zatrudnionych, to w 1990 r. będzie to około 5 proc.[1]Ustalanie sposobów osiągania celów polityki naukowej, określanie koniecznych do tego zasobów ludzkich i finan­sowych jest niezwykle trudne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *