//////
  • Szczególne znaczenie w nowej polityce przyznano badaniom w dziedzinie wykorzystania surowców, inżynierii materiałowej,,technologii, produkcji rolnej i gospodarki- żywnośdowej, organizacji pracy i ekonomiki W.polityce naukowej i technicznej przyjęto na *VI Zjeź­dzie PZPR zasady popierania przedsięwzięć sprizyjających integracji badań naukowych, prac rozwojowych i produk­cji, a w szczególności tworzenia. kompleksowych organi-. zacji ‚naukowo-przemysłowych, powoływania instytutów uczelniano-przemysłowych i zakładów mogących sprostać zadaniom badawczym i wdrożeniom wyników tych dociekań. Kredo-polityki naukowej i technicznej sformułowa­nej przez VI Zjazd brzmiało: podstawowym kryterium ‚ oceny pracy badawczej winien być pożytek, jaki przynosi- ona krajowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *