//////

Sprzężenie wielkiej nauki, a więc prac interdyscyplinarnych i zespołowych,. z^gospóSarką, jej dążeniami i celami‘programowymi jest niewątpliwym sukcesem. Rezultatem połączonych, prac-jest m. in. opracowanie optymalnego modelu rozwoju, kraju, w którym powiązana zostałaby działalność gospodarcza ze sprawami środowiska naturalnego. Bardzo przydatną może okazać się kompute­rowa analiza diagnostyczna systemów zarządzania, a opra­cowanie wstępnego systemowego modelu gospodarki nay rodowej z uwzględnieniem  jej centralnego  sterowania, umożliwia naukowe podejście do wielu „zagadnień zarządzania w skali całego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *