//////

Plenum zaleciło większe skoncen­trowanie wysiłków na pracach badawczych szczególnie ważnych dla postępu w dziedzinie techniki. Postanowiono znowelizować obowiązujące .ustawodawstwo w zakresie przyznawania stopni naukowych i zasad powierzania sta­nowisk pracownikom nauki, w celu przyspieszenia procesu kształcenia młodych naukowców i samodzielnego rozwoju ich twórczości naukowej. Plenum określiło kierunek, przeprowadzenia niezbędnej; reformy na studiach wyższych mającej na celu zwiększenie liczby absolwentów, znaczne podniesienie efektywności nauczania, lepsze przygotowa­nie absolwentów, do pracy zawodowej.Plenum KC PZPR zaleciło utworzenie jednolitego kierownictwa polityką naukową i. techniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *