//////

Czy jednak nasza nauka jest siłą motoryczną rozwoju ogólnospołecznego? Czy tempo jej rozwoju wyprzedza roz­wój innych dziedzin życia i daje podstawy do unowocze­śniania gospodarki? Jeśli weźmiemy pod uwagę, że, wzro­sły nakłady na wyposażenie placówek, że mamy . nową aparaturę — to dotychczasowe rezultaty polityki nauko­wej uznać należy za niewystarczające. Mimo bowiem wy-, siłków i starań badania nie wyprzedzają w dostatecznym stopniu technologii przemysłowych. Ciągle zbyt mało ma­my własnych, oryginalnych i udanych rozwiązań służą­cych unowocześnianiu przemysłu i rolnictwa. ‚

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *