//////

Rozwijają się badania w zakresie budownictwa hydro- technicznego w korycie*Wisły. Kaskadę Wisły stanowić ma 34—35 stopni wodnych, z których 4 zostały już zbudowane,a 3 znajdują się w stadium realizacji. W studiach W badaniach prowadzonych w ramach tego wielkiego pro­gramu gospodarczego, naukowego i społecznego zakłada się utworzenie- trzech głównych odcinków kaskady Wi­sły — kaskadą Wisły górnej, środkowej i dolnej;   „Program Wisła” zakłada także wykorzystanie rzeki dla produkcji energii elektrycznej. Aktualnie potencjał hydro- ‚. .energetyczny jest wykorzystany zaledwie w 10 proc. Przy niektórych zbiornikach przewiduje’się budowę elektrowni wodnych o mocy od kilkudziesięciu do ponad 100 MW, a przy stopniach wodnych — 25 nowych obiektów hydro­technicznych^ Moc instalowana, jaka ma być osiągnięta w elektrowniach przy stopniach wodnych, wyniesie ponad    2000 MW.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *