//////
  • Realizacja tego postulatu po­winna’ stworzyć możliwości przesunięcia znacznej liczby inżynierów do pracy w zakładowym i resortowym zaple­czu naukowo-technicznym”. Na Kongresie powtórzono za­rzut, że personel inżynieryjny, zwłaszcza ~ kierowniczy, traci wiele czasu na różnego rodzaju narady, zebrania i konferencje. Jeszcze raz, postulowano konieczność po­prawy organizacji pracy w instytutach, zakładach badaw­czych i placówkach konstrukcyjno-technologicznych.Właściwe wykorzystanie kadry naukowej i inżynieryj­nej wciąż stanowiło słaby punkt w. naszej nauce i technice. W latach 1974—1975 w czasie dyskusji* przed VII Kongre­sem Techników Polskich ponownie zwrócono uwagę na vten.problem: „Porównanie stanu kwalifikacji kadr w Pol­sce i w różnych krajach oraz wydajności,pracy i produk­tywności aparatu wytwórczego, jakim te kadry dysponują, wskazuje, że przez lepsze wykorzystanie kwalifikacji kadr można osiągnąć bardzo poważne dodatkowe wyniki wy­twórcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *