//////

Oczywiście, przy ta­kiej strukturze wydatków nie udało się osiągnąć większych’ celów. Rozdrobnienie środków było jedną z poważniejszych „chorób” rodzimej nauki, skoro w 1970 r. na 1812 placó­wek badawczych i rozwojowych tylko w… 14 roczne koszty prac dla gospodarki przekraczały sumę 100 min zł.Jak wówczas wyglądała sytuacja za granicą? Jak prze­biegał proces koncentracji nakładów, na badania, w kra- . jach, wysoko rozwiniętych? Analiza wydatków na prace badawcze, i rozwojowe w krajach. OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wskazuje, że w USA, Francji, Szwecji, Belgii następuje coraz większa’ koncen­tracja środków. We Francji przedsiębiorstwa prywatne ogółem 62 proc. wszystkich nakładów na badania i prace rozwojowe przeznaczyły na programy, których realizacja pochłaniała przeciętnie od 10 do 100 min dolarów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *