//////

Wciąż jeszcze nie w pełni, spożytkowany  jest potencjał badawczy -szkolnictwa ‚wyższego, choę widoczne są pozytywne zmiany na tym’odinku.’Polityka’naukowa to /dziedzina”* wymagająca nie tylko .elastyczności i przystosowania do wymogów życia, ale tak- . że konsekwencji w poczynaniach strategicznych i taktycz­nych. W ramach dalekowzrocznej polityki naukowej zna­lazły się zadania, których realizacja ma na celu systema­tyczne polepszanie materialnych i-kulturalnych warunków żjcęja społeczeństwa, unowocześnianie gospodarki, humani­zowanie procesu- pracy, usuwanie przeciwieństw między « pracą‘‘fizyczną a umysłową, zachowanie równowagi między ; działalnością gospodarczą a ochroną środowiska oraz ra- : cjonalną gospodarką • zasobami’ naturalnymi kraju i jego „właściwe przestrzenne .zagospodarowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *