//////

Perspektywiczny program badań. Postęp naukowy i techniczny jest niewątpliwie fenome­nem naszych czasów. Żyjemy w epoce istnej powodzi od­kryć 1 wynalazków. Nakłady na badania i prace rozwojo­we przekroczyły już’80 mld dolarów w skali globu i po­dwajają się w ciągu 6—12 lat. Oblicza się, że na świecie żyje aktualnie. 90 proc. naukowców i inżynierów wszyst­kich czasów, a w państwach rozwiniętych gospodarczo stan kadry naukowej podwaja się w ciągu 8—12lat. To są fakty determinujące poczynania w sferze strategii i ta­ktyki rozwoju nauki i techniki w każdym kraju. Istnieje pogląd, że kierunki i zadania polityki naukowej ulegają zmianom co 5—6 lat.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *