//////

Z drugiej jednak strony porównania międzynarodowe dotyczące kadr zatrudnionych w pracach badawczych i roz­wojowych wskazywały, że jeśli chodzi o potencjał intlekektualny, znaleźliśmy się w ścisłej czołówce europejskiej. /Według .danych GUS pod względem liczby zatrudnio­nych w działalności badawczo-rozwójowej w przeliczeniu ‚na 10 ‘tys. mieszkańców Polska zajęła w końcu lat sześć­dziesiątych trzeęje miejsce po ZSRR i Czechosłowacji; pod względem liczby naukowców i inżynierów zajmujących się badaniami i pracami rozwojowymi — 14,1 osób na 10 tys. mieszkańców — Polska znalazła się w Europie zaraz za ZSRR, Czechosłowacją, Szwajcarią, wyprzedzając Holan­dię, Francję i Wielką Brytanię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *