//////

Strategia polityki naukowej w Polsce polega na wysu­nięciu na plan pierwszy Zasady spójności między poczynaniami; w’ dziedzinie’badań i prać rozwojowych a celami i zadaniami społeczeństwa zarówno bieżącymi, jak i per­spektywicznymi. Głównym kryterium > oceny’ skuteczności oddziaływania nauki i jej roli jest więc odpowiedź na py­tanie: Ćo wnosi ona do praktyki społecznej? W dużym uproszczeniu istotę ‚ strategii polityki naukowej można „ określić następująco: rozwojowi nauki musi towarzyszyć wykorzystanie jej wyników bądź w gospodarce, bądź w rozwoju’ kultury i kształtowaniu świadomości społecznej. Innymi słowy, obecny system sterowania nauką zmierza do tego, aby była ona efektywna. Polityka naukowa i techniczna w Polsce obejmuje trzy płaszczyzny:   Ustalanie preferowanych kierunków działalności badawczej, rozwojowej i edukacyjnej orazf działalności o cha­rakterze naukowo-technicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *