//////

Polityka naukowa oznaczała w RFN politykę zmian strukturalnych, możliwość sterowania-nauką przez .państwo. Przede wszystkim’ popiera się w RFN przemysł dy- sponujący‘dużymi placówkami badawczymi i rozwojowy­mi, przedsiębiorstwa o wysokich osiągnięciach .w dziedzi- nie innowacji. Taktyka popierania badań naukowych przez ‚ państwo oznacza^ jednocześnie popieranie. koncentracji produkcji w gospodarce. Polityka naukowa może „zatem     wpływać nawet na kształtowanie struktury gospodarczej.Temu celowi służą program^ specjalne i wielkie ośrodki badawcze.*, Dzięki programowi specjalnemu w zakresie badań energetyki atomowej stworzono w RFN przemysł ją­drowy,o poziomie odpowiadającym rozwojowi tego przemysłu w Stanach Zjednoczonych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *