//////

Organizacja tej formy*ludzkiej .działalności została ujęta w.: trzech płaszczyznach: szkół wyższych, placówek Polskiej Akademii Nauk i za- piecza-.’badawczo-rozwojowego przemysłu oraz!. innych ‚ dziedzin gospodarki narodowej. Dzięki takiej strukturze organizacyjnej możliwe, stało się nie tylko’planowe. roz- ‚ budowywanie bazy, ale także koncentracja potencjału ba­dawczego • oraz ? naukowo-technicznego, co wynikało ze strategii i taktyki polegającej na zbliżeniu nauki dó-prak­tyki, wprowadzeniu . postępu technicznego‘ do gospodarki”W czasie II Kongresu Techników Polskich (28—29 wrze­śnia -1952 r.) na pierwszy plan wysunięto „sprawy postępu technicznego, mechanizacji oraz automatyzacji produkcji! Uczestnicy obrad mówili o bezplanowo przeprowadzanyc procesach, mechanizacji w fabrykach, postulowali konieczność opracowania długofalowego’programu mechanizacji i -automatyzacji, procesów‘technologicznych.: Za: jedno z najważniejszych zadań w polityce naukowej i technićz- . nej uznano unowocześnianie przemysłu,’upowszechnianie tego wszystkiego, co daje duże korzyści gospodarcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *