//////

W ten sposób zostały opracowane różne analizy sytuacji wodnej w Polsce, oceny potrzeb i zasobów. Na przełomie lat sześćdziesiątych i.siedemdziesiątych powstał również jeden z programów zagospodarowania zasobów wodnych kraju nazwany „Planem Wisła”.   Mimo to — jak stwierdził prof. Zdzisław Kaczmarek, przewodniczący ; Komitetu . Gospodarki Wodnej PAN— przez cały okres od chwili opracowania zarysu planu pers- – pektywicznego obserwuje się sytuację, w której proponuje < się bardzo poważne potrzeby inwestycyjne, jak to miało miejsce w kolejnych^wersjach’planów, ale w konfrontacji  z potrzebami w innych dziedzinach gospodarki narodowej i naszymi ogólnymi możliwościami ulegają one drastycz-. nym’ ograniczeniom *. ’ Spowodowało to niekorzystną sy­tuację w dziedzinie gospodarki wodnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *