//////

W Instytucie tym w Moskwie skoncentrowano potencjał naukowo-badaw- do pracy wybitnych naukowców.Obowiązywała zasada jedności miejsca działania i środków. Wszystkie istotne decyzje należały do  naukowego kierownictwa programu. Dlatego też Związek Radziecki pierwszy.w świecie mógł. zbudować elektrownię atomową, pierwszy wprowadzić na orbitę statek kosmicz- . i ny. Wszystko tosą rezultaty konsekwentnej polityki naukowej.Płynie, stąd oczywisty wniosek, że nie wystarczy mieć ; opracowaną strategię rozwoju gospodarczego i odpowiedni ‚ do niej program ukierunkowanych badań, ale trzeba rów- ; -nież stworzyć nowe warunki do działalności badawczej. Strategię rozwoju gospodarczego trzeba więc’ powiązać z* odpowiednią polityką naukową, rozumianą przede wszyśtkim. jako sprawny model organizacji badań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *