//////

IV Plenum KC pŻPR zaleciło w podjętej uchwale zintensyfikowanie procesów kształcenia i doskonalenia kadr i z wyższym wykształceniem, wprowadzenie systemu dośkó- i nalącego i aktualizującego wiedzę i specjalizację kadr technicznych i ekonomicznych; zaleciło doskonalenie kadr or- i ganizatorów badań,* dalsze – unowocześnianie • programów ; wyższych uczelni odpowiednio do potrzeb gospodarki. Nowa polityka naukowa przyniosła istotne rezultaty. Jednym z głównych przedsięwzięć, mających na celu uzy- : skanie większej koncentracji potencjału placówek zaplecza naukowo-badawczego i . rozwojowego na problemach o   węzłowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,-było  przeprowadzenie ‚weryfikacji planów ptac naukowo-ba- 1 dawczych roku 1970 oraz projektów planów na lata 1971— ] 1975. W wyniku tej weryfikacji miały być odrzucone z pla- j nów’prac te tematy, które nie wiązały się bezpośrednio j z programem uruchomienia nowej produkcji, nie mogły j być zastosowane w praktyce, bądź też nie gwarantowały  uzyskania prawidłowych wyników ekonomicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *