//////

W województwie. najbardziej uprzemysłowio­nym — katowickim, przy pracach nie zmechanizowanych, było zatrudnionych 44 proc. robotników grupy przemy­słowej, a .w województwie, wrocławskim — 43 proc., w, poznańskim — 46 proc., lubelskim’—: 45 proc., biało­stockim — 42 proc. Według badań GUS w zakładach prze­mysłowych kraju znajdowało się w 1968 r. ogółem 21 tys. wózków o napędzie elektrycznym i spalinowym. Tymczasem, jeśli wziąć pod uwagę, że w Polsce było wówczas po­nad 54 tys.-zakładów przemysłowych, że ich powierzchnia produkcyjna przekraczała 60 min m2, to łatwo obliczyć, iż owe-;21 tys. wózków, transportowych stanowiło kroplę w morzu potrzeb.Przykład niedostatecznej. mechanizacji świadczy, o tym, jak bardzo baza naukowo-badawcza i rozwojowa była oderwana od najważniejszych potrzeb gospodarczych i’spo­łecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *