//////
  • Nie mniej ważną bowiem jej funkcją jest opie­ka nad twórcami nauki, maksymalne . Wykorzystanie ich twórczych dokonań, wynalazków, innowacji. Konsultowanie-programów i ich-metod realizacji ze. środowiskiem uczonych to istota socjalistycznej polityki naukowej i tech­nicznej.  Nikt już dzisiaj nie sądzi, że .perspektywiczne cele spo­łeczno-gospodarczego programu rozwoju kraju można urzeczywistnić bez pomocy nauki lub przy jej znikomym udziale. Przeciwnie — systematyczne polepszanie mate­rialnych i kulturalnych warunków życia społeczeństwa,dynamiczny, harmonijny oraz .nowoczesny rozwój gospo­darki chcemy osiągnąć na drodze rewolucji naukowo-tech- nicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *