//////

Akademia, jako najwyższa instytucja naukowa w Polsce, miała’*jednoczyć społeczność naukową, pobudzać twórczość, prowadzić badania podsta– wowe.’ na najwyższym światowym poziomie. A przez swe komitety i inne ogniwa służyć radą i pomocą władzom po­litycznym i” gospodarczym. W roku 1951 Sejm powołał Polską Akademię Nauk, nadając jej rangę najwyższej in­stytucji .naukowej w kraju; oznaczało to zasadniczą zmia­nę w polityce naukowej. Polska Akademia. Nauk. różniła, się zasadniczo od po­przednich instytucji/naukowych. W . Polskiej Akademii Umiejętności czy Towarzystwie Naukowym Warszawskim prawie nie istniała reprezentacja podstawowych nauk tech­nicznych, natomiast Akademia Nauk Technicznych miała znacznie ograniczone możliwości. działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *