//////

Najtrudniej jest przewidywać, co może przynieść rewo­lucja naukowo-techniczna w dziedzinie nowychkon- striikcji i technologii. Nie można określić, ńawet W, dużym przybliżeniu, wpływu nowych wynalazków na rozwój produkcji i jej kierunków. Nowe technólogie w dziedzinie petrochemii’ przyczyniły’się do błyskawicznego rozwoju masowej produkcji tworzyw sztucznych, in­ne innowacje przyniosły całkowitą zmianę struktury pro­dukcji włókien chemicznych i wyrobów dziewiarskich oraz tekstylnych.W krajach wysoko uprzemysłowionych’ większość spe­cjalistów zajmujących się kierunkami rozwoju nauki, tech- , . niki i przemysłu w obecnym dwudziestoleciu jest zdania, że większość środków materialnych, potencjału ludzkiego produkcyjnego zostanie skoncentrowana na problemach energetycznych, kompleksowej automatyzacji, rozwoju no­wych materiałów pochodzenia chemicznego i środków ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *