//////

W Polsce prace rozwojowe zmierzające do doskonalenia technologii i konstrukcji licencyjnych nie są zaawansowa­ne. Według analiz tylko 130 wyrobów wytwarzanych na podstawie zagranicznych rozwiązań naukowo-technicznych zostało w.latach 1976—1977 udoskonalone. Niestety są to zmiany drobne, nie mające istotniejszego wpływu na uno­wocześnienie produktów, żadne bowiem z tych udoskona­leń nie kwalifikowało się do uzyskania patentu zagranicz- , nego. W naszej polityce naukowej zabrakło więc- konsek­wencji w stymulowaniu takich prac, w wyniku których moglibyśmy otrzymać ciekawe rozwiązanie technologiczne w oparciu o importowaną myśl techniczną. ’Wróćmy jeszcze do Japonii. Obraz byłby, niepełny, gdy- , byśmy nie dodali, iż Japonia nie tylko korzysta z obcych technologii, aby szybko i tanio przyspieszyć postęp tech­niczny i gospodarczy.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *