//////

I tutaj‘miejśce na refleksje: społeczność naukowa w wa­runkach socjalizmu może skutecznie wpływać nie tylko na rozwój gospodarczy, ale także na modelowanie ‚życia o wyższej jakości. Takich możliwości nie mają uczeni w krajach kapitalistycznych,-gdzie wartościowanie cęlównauki dokonuje się nie zawsze z myślą o ogólnospołecz­nych celach.Zagadnieniem o wielkim znaczeniu jest kształcenie — przede’ wszystkim pracowników naukowych. W ostatnich trzech latach kadra naukowa wzrastała przeciętnie o 7 proc. rocznie. Mamy już taki potencjał intelektualny, który mógłby znacznie przyczynić się do postępu naukowego i społeczno-gospodarczego kraju. Kształcenie kadr nauko­wych nie jest procesem łatwym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *