//////

Międzynarodowy podział pracy nie jest fikcją. Stał się podstawowym’ zjawiskiem gospodarczym i czynnikiem polityki naukowo,-technicznej. Nie. jest uza­sadnione i nie opłaca się rozwijanie wszystkich kierunków ‚ badań i prac rozwojowych. Związek Radziecki wyspecja­lizował się w skali światowej jako dostawca najnowocze- -: śniejszych technologii metalurgicznych, rozwiązań energe­tyki atomowej, a.Stany Zjednoczone utrzymują monopol na najnowszą technikę komputerową, dzielą się z Japonią pierwszeństwem w elektronice. RFN najwięcej sprzedaje- ^ licencji z dziedziny budowy maszyn dla przemysłu ciężkie­go,mas plastycznych, leków, farb, barwników i elektro­techniki. Panuje w Polsce przekonanie, że dużo korzystamy z dro­giego transferu myśli zagranicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *