//////

Mały eksport nie pozwala na zwięk­szenie importu — niedostateczny import kooperacyjny utrudnia zwiększenie eksportu. Istnieją dwa kierunki w polityce naukowej i technicznej. Jeden jest najbardziej typowy dla Japonii. W okre­sie od 1949 do 1966 r. kraj ten zakupił ponad 3500 obcych rozwiązań. Sięga się tu po wymowny argument: produkcja przemysłowa Japonii .byłaby obecnie o około’25—30 proc. mniejsza, gdyby w roku 1956 zaprzestano importu licencji. Koszt licencji zakupionych : -w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przekroczył dwa miliardy dolarów. Ja­kie były tego efekty? Dzięki, licencjom .wyprodukowano w tych dwudziestu latach-towary o wartości około 30 mld dolarów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *