//////

W końcu roku 1951, mieliśmy, już 54 instytuty naukowo-badawcze, w których , pracowało ponad 2,5 tys. pracowników nauki oraz około 40‘tys. osób o różnych kwalifikacjach. Na początku lat pięćdziesiątych Polska wkroczyła w etap industrializacji. Z całą ostrością uwidoczniła się wówczas konieczność określenia dalszych kienin– ków rozwoju nauki, opracowania metod stymulacji badań, organizacji zaplecza naukowego i technicznego gospodarki narodowej. Polityka’ naukowa wymaga bowiem nowocze­snego systemu kierowania i organizacji nauki.Lata powojenne przyniosły wielki postęp,nauki w ca­łym świecie. Zwiększyła się jej rola w gbspodarce wszyst­kich krajów, rozwiniętych ekonomicznie. Świat wkraczał w epokę rewolucji naukowo-technicznej. Przed nauką pol­ską pojawiły się nowe i liczne problemy oraz zadania, które trzeba było objąć ogólnokrajową polityką naukową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *