//////

O     katastrofalnym stanie bibliotek naukowych świadczy ~ chociażby to, że w Warszawie księgozbiory zostały znisz­czone w 76 proc., w Poznaniu — 68 proc., w Lubanie — 30 proc. Jeżeli chodzi o bezcenne zbiory piśmiennictwa w Krakowie, również ponieśliśmy znaczne straty — około 14 proc. dzieł naukowych zostało zniszczonych lub wywie­zionych. Od samego zarania odbudowy kraju podstawowym ce- – lem.w polityce naukowej Polskiej Partii Robotniczej stało się- możliwie jak najszybsze otworzenie wyższych uczelni, a zadaniem podstawowym — przygotowanie nowej kadryi    budynki przy ul. Kuźniczej, i Szewskiej. Zabytkowy gmach’ klasztoru Na Piasku, w którym od 1810 r. mieściła się Biblioteka Uniwersytecka, był prawie całkowicie zrujnowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *