//////

Inny punkt widzenia reprezentują eksperci z krajów kapitalistycznych. Uważają, że kryzys żywnościowy na.x^ świecie można zlikwidować drogą wprowadzania postępu technicznego w rejonach gospodarczo zacofanych, natb^ miast struktura ustrojowa nie wymaga zasadniczych przeobrażeń. Odmienne widzenie świata i jego trudności, kreślenie różnych projektów jutra dezintegruje wysiłek naukowców zmierzających do zapobieżenia katastrofom. W naszych czasach uświadomiono sobie, że nauka sta­nowi siłę zdolną wywoływać zasadnicze przemiany w sferże ludzkiej wytwórczości, życiu społeczeństw.  Znamienne są“osób w wieku od 15 do 40 lat. Te sondażowe badania stanowiły wspólny plon naukowców z .10 państw {Wielkiej Brytami, Czechosłowacji, Finlandii, Hiszpanii,’ Holandii, .Indii,‘Japonii, Jugosławii, Norwegii i Polski).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *