//////

Godne uwagi są rezultaty studium podyplomowego w zakresie organizacji i koordynacji prac badawczych Poli- i techniki Warszawskiej.    ’ Naukóznawcy przypominają o tym, że kariery organiza- i torów nauki są łatwiejsze, od autentycznych karier naukowych, w których do tytułów i zaszczytów dochodzi się nie    dzięki zajmowanym stanowiskom, lecz . dzięki sukcesom ; badawczym. Trzeba przyznać, że w tej opinii jest sporo I prawdy. Stąd i zjawisko karier administracyjnych w nau- j ce ludzi o mniejszych zdolnościach badawczych. Dla wielu j naukowców, którzy nie osiągają sukcesów w pracy nau-kowej, drogą awansu i uznania^-staje się kierowanie i zarządzanie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *