//////

Finansowanie przez państwo projektów badawczych w przemyśle,” instytucjach y** i ośrodkach badawczych o. dużym potencjale stymuluje więc rozwój i tworzenie nowoczesnej struktury nauki zin- tegrowanej,z gospodarką. Jakie są .zatem efekty, takiej ‘polityki ;naukowej jako . czynnika przyspieszającego i wymuszającego zmiany struk­turalne w org^izacji nauki-i jej integracji z gospodarką? Oczekiwane wyniki przyniosły w *RFN: finansowanie badań przez państwo i znaczna koncentracja środków w kilku wielkich przedsiębiorstwach, o silnie rozwiniętym zapleczu -badawczym; i na kilku nowoczesnych dziedzinach. Są nimi zgłoszone wynalazki, oryginalne rozwiązania innowacyjne. Z1074 zgłoszeń patentowych 572 Ogłosiła firma „Siemens”,’260 -r- AEG, pozostałe 242 pochodzą, od 55 firm* Jeśli chodzi o poszczególne dziedziny, nauki, to 360 patentów zgło­szono w dziedzinie fizyki,’ 341-~ elektroniki, 132 — orga­nizacji pracy, 97 — chemii i. metalurgii,’ 60 — budowy ‚ maszyn; w pozostałych dziedzinach zaledwie 84 patenty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *