//////

Od lat jako sukcesy eksportowe wymienia się licencje j na kucie wałów korbowych TR, technologię .otrzymywania dymu wędzarniczego. Eksport polskich licencji ma jednak ‚ minimalny udział w naszych obrotach międzynarodowych. Jednak zważywszy, że Polska zajmuje w Europie drugie miejsce w budowie statków rybackich, czwarte w produk cji miedzi rafinowanej, szóste w wytwarzaniu stali i kwasu siarkowego oraz włókien sztucznych, a w naszym prze-, myślę maszynowym dokonano ogromnej modernizacji: — należałoby spodziewać się równie znacznego eksportu ro­dzimej myśli naukowo-technicznej. Mamy w Polsce ponad milion inżynierów:i:techników, a nasza nauka skupią około 240 tys. pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *