//////

Komitet Naukoznawstwa PAN przeprowadził eksperty­zę* w zakresie naszej polityki naukowej. Wnioski płynące z niej nie napawają optymizmem. Okazuje się,”że sama działalność polegająca. na sterowaniu badaniami, podsta­wowymi i stosowanymi, pracami rozwojowymi oraz zasto­sowaniami wymaga studiów i analiz. Przy formułowaniu  zasad polityki naukowej istnieje konieczność korzystania z nowej dyscypliny — naukoznawstwa. Nikt już „ dzisiaj nie wątpi, że naukoznawstwo stanowi teoretyczną podsta­wę polityki naukowej.Ekspertyzy i inne prace Komitetu Naukoznawstwa PAN nad kierunkami doskonalenia polityki naukowej dostar­czają interesujących opinii. Uważam, że działalność tego Komitetu winna doprowadzić do opracowania raportu ‚ o stanie nauki polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *