//////

Wiele z tych słusznych i potrzebnych propozycji nie do­czekało się realizacji. Przeszkodziły temu konserwatywne, . tradycyjne podejście do problemów, często nadmierna dba­łość o własne prywatne interesy części pracowników nau­kowych. Tworzenie silnych, dobrze zorganizowanych pla­cówek badawczych i rozwojowych powiązanych z produk­tu ją nie było zbyt konsekwentnie egzekwowane. W spra­wozdaniu KNiT z realizacji zadań ustalonych pirzez IV Ple­num KC PZPR stwierdzono: „Obserwuje się (…) tendencje, do rozczłonkowania niektórych centralnych placówek za­plecza naukowo-technicznego i przydzielania poszczególnych części różnym kombinatom (rozczłonkowanie Biura j Projektowania Konstrukcji i Technologii Obrabiarek i Narzędzi «Kaprotech» na 3 części, z czego 2 przypadają no­wym kombinatom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *