//////

Opracowywać zagadnienia .wymagające, ze względu na swą specyfikę, zaangażowania’ dużego potencjału badawczego; tworzyć programy badawcze wymagające udziału w międzyna­rodowym podziale pracy, współpracy naukowej w ramach obozu socjalistycznego.Dla dokonania ‘wybo-ru kluczowych problemów komplek­sowych powołane zostały, kolegia naukowe. W. ich pracach brali udział nie tylko naukowcy, ale również przedstawi­ciele 15 ministerstw. Zadaniem tych ciał kolegialnych była wszechstronna analiza stanu badań, określenie ich tendencji rozwojowych oraz zdefiniowanie środków stwarzają­cych warunki do ich’rzeczywistego wykonania.Prace nad planem perspektywicznego rozwoju nauki polskiej zostały uwieńczone wyborem 29 kluczowych problemów kompleksowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *